Monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen

Tämä kurssi on tarkoitettu organisaatioiden johtajille ja sote-alan esimiehille.
Yhteiskunnan monikulttuuristuminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ottamaan maahanmuuttajat tietoisesti huomioon palvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa. Palveluntuottajilla on erilaisia velvollisuuksia ja tehtäviä, joiden kautta mahdollistetaan ja turvataan palveluja asiakkaille. Monikulttuurisuuden kehittämiseen eivät riitä yksittäiset toiminnat tai hankkeet. Monikulttuurisuus on koko organisaatiota kattava toiminta ja vaatii organisaation vahvaa kannanottoa.

 
Tässä koulutuksessa käydään läpi erilaisia aihepiirejä, joiden kautta selittyy, miksi monikulttuurisuus on ehdottomasti otettava huomioon ja kehitettävä organisaatioissa. Kurssissa katsotaan sote-palveluiden velvollisuuksia ja tehtäviä monikulttuurisuuden näkökulmasta. Lisäksi mietitään monimuotoisuuden vaikutuksia organisaation toimintaan ja miten oikeudenmukaiset palvelut turvataan.

 
Monimuotoisuuden johtaminen ja tasavertaisten palveluiden tarjonta asettaa sote-alan toimijoille erilaisia vaatimuksia. Maahanmuuton mukana Suomeen rantautuvat erityiskysymykset kuten tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen ja kunniaväkivallan uhrien kohtaaminen. Ne odottavat organisaatioilta selkeitä linjauksia ja työkaluja. Monimuotoisuutta huomioon ottava toiminta osoittautuu avaimena asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja kilpailukykyiseen organisaatioon.
Esimiehellä on iso rooli maahanmuuttajatyöntekijän sopeutumisessa työpaikkaan. Uusi vieraskielinen työntekijä tarvitsee esimiehen aktiivisuutta. Kurssilla mietitään, miten erilaisista kulttuureista lähtöisin olevia ammattilaisia voi tukea ja miten heidän taitojansa, tietoja ja kokemuksia voitaisiin hyödyntää organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Koulutuksessa käydään läpi, miten vieraskielisten ammattilaisten sopeutumista työhön ja työyhteisöön voidaan edistää. Sen lisäksi tutustutaan vieraskielisten ammattilaisten kulttuuritaustoihin ja erityispiirteisiin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin työyhteisössä. Monet kulttuurierot voivat vaikuttaa tiedostomattomana toimintana työpaikalla ja tuoda haasteita työskentelyyn. Ne voivat liittyä esimerkiksi erilaiseen näkemykseen valtaetäisyyteen liittyvistä asioista.

 

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!