Maahanmuuttaja laboratorion asiakkaana

tube-786932_640

Bioanalyytikon työ eroaa monella tavalla kätilön tai sairaanhoitajan työstä. Normaalityöskentely on lyhytkestoista ja nopeatempoista. Asiakkaan kohtaaminen on ainutkertainen ja näytteenotto noudattaa kaavamaista tapahtumakulkua. Asiakkaan ohjauksella ja valmistautumisella on iso merkitys.

Tässä koulutuksessa käydään läpi eri kulttuureista tulevan laboratorioasiakkaan kohtaamiseen liittyviä seikkoja. Tavoite on lisätä bioanalyytikkojen tietämystä eri kulttuureista, jotta heillä olisi helpompaa toimia maahanmuuttaja-asiakkaan kanssa. Samalla annetaan konkreettisia vinkkejä käytännön työhön.

Aiheita, joista voi muodostaa koulutuspaketin ovat mm. kommunikaatio ja vuorovaikutus (sanallinen ja sanaton viestintä), sukupuoliroolit, yhteisölliset kulttuurit vs. yksilölliset kulttuurit, terveys- ja sairauskäsitykset, aikakäsitys, uskonnon vaikutus, haasteet tietyissä näytteenottotilanteissa (virtsa-, huumevirtsa-, uloste- ja gynekologiset näytteet), ammattilaisen rooli, traumatisoitunut maahanmuuttaja-asiakas ja kulttuurin vaikutus odotuksiin palveluista.

 

 

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa koulutusta tästä aiheesta!