KOULUTUSTARJONTA

Otetaan monikulttuurinen osaaminen käyttöön

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN SOTE-ALALLA

Suomessa on korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Kuitenkin laatu ja tehokkuus voivat heikentyä, jos Lue lisää….

TERVEYS JA SAIRAUS ERI KULTTUUREISSA

Käsitykset, jotka ihmisellä on terveydestä ja sairaudesta vaikuttavat siihen, miten hän kokee terveytensä ja sairautensa sekä siihen, miten hän Lue lisää….

KOMMUNIKAATIO, VUOROVAIKUTUS JA TULKIN KÄYTTÖ SOTE-PALVELUISSA

Kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot korostuvat, kun asiakkaana sosiaali- ja terveyspalveluissa on eri kieltä puhuva Lue lisää….

NEUVONTA, OHJAUS JA TIEDOTTAMINEN

Tutkimuksien mukaan maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä on iso ero terveyspalvelujen käytössä. Palvelujen käyttöön vaikuttavat erilaiset Lue lisää….

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ

Kohtaamme maahanmuuttajia enenevissä määrin myös työyhteisöissä. Sekä esimiehen että ammattilaisten tulee osata vastaanottaa maahaanmuuttajakollega Lue lisää….

MAAHANMUUTTAJA LABORATORION ASIAKKAANA

Bioanalyytikon työ eroaa monella tavalla kätilön tai sairaanhoitajan työstä. Normaalityöskentely on lyhytkestoista ja nopeatempoista. Asiakkaan kohtaaminen on Lue lisää….

MONIKULTTUURINEN HOITOTYÖ PÄIVYSTYKSESSÄ JA ENSIHOIDOSSA

Hoitoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat silloin, kun ammattilainen kohtaa äkillisesti sairastuneen tai onnettomuuteen joutuneen maahanmuuttajan Lue lisää….

YHTEISÖLLISYYDEN VAIKUTUS LISÄÄNTYMIS- JA SEKSUAALITERVEYSASIOIHIN

Ehkäisy, seksuaalisuus, lapsettomuus ja sukupuolitaudit – näistä intiimeistä aiheista on monille maahanmuuttajille vaikea puhua. Lue lisää….

MAAHANMUUTTAJAn HYVÄ JA TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

Oma kulttuuri ja uskonto vaikuttavat monesti siihen, miten potilas kokee ja ilmaisee kivun ja miten hän suhtautuu sen hoitamiseen lääkkeillä. Lue lisää….

MONIKULTTUURISUUS SAATTOHOIDOSSA-ERI KIELI, ERI TAVAT MUTTA SAMA KUOLEMA

Monissa kulttuureissa ei kerrota potilaalle että hän on kuolemansairas. Miten siis toimitaan Lue lisää….

Tietopaketti maahanmuuttajille

Tietopaketti maahanmuuttajille suomalaisesta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä ja sairaalakulttuurista. Lue lisää….

VALITSE OMA RÄÄTÄLÖITY AIHE MONIKULTTUURISUUTEEN LIITTYEN

Mitä asioita haluaisit kehittää työympäristössäsi? Mihin kysymyksiin ja haasteisiin haluaisit Lue lisää….

TERVETULOA SIVULLENI!

Koulutuksia, luentoja ja konsultointipalvelua monikulttuurisuudesta Sote-alalle

Olen Saynur Soramies, Turkissa, Saksassa ja Suomessa asunut sairaanhoitaja (Yamk).
Toimin monikulttuurisuuden asiantuntijana Sote-alalla ja pidän eripituisia ja sisältöisiä luentoja ja koulutuksia monikulttuuristen työympäristöjen johtamisesta ja maahanmuuttajien kohtaamisesta. Monikulttuurisuuskoordinaattorina vastasin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Pshp) monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista vuosina 2016–2020. Olen kehittänyt Pshp:ssä monta monikulttuurisuuteen liittyvää toimintaa, joten minulla on siitä vankka ja pitkä kokemus. Olin muun muassa merkittävissä roolissa edistämässä ja kehittämässä maahanmuuttajien tutustuttamista suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja sairaalakulttuuriin. Sain keväällä 2021 Sote-alan kehittämisen ja johtamisen Yamk tutkinnon. Lisäksi suoritin monikulttuuristen työympäristöjen johtamiseen liittyviä ylempi Amk opintoja kesällä 2021.
Maahanmuuttajat ovat kasvava ryhmä yhteiskunnassamme. Heidän kohtaaminen Sote-alalla asettaa uusia haasteita sekä organisaatioille että ammattilaisille. Kulttuurien erilaiset käsitykset, arvot ja normit vaativat kulttuurista osaamista ja taitoa toimia oikein. Tunnen suomalaisia Sote-palveluita sekä suomalaisten, että ulkomaalaisten silmin. Tavoitteeni on kehittää ihmisten taitoa kohdata vieraasta kulttuurista tulevaa. Luennot ovat käytännönläheisiä ja kuulijat saavat arvokkaita "työkaluja" käsiinsä, miten toimia eri tilanteissa.
Tulevaisuuden eväisiin kuuluu ehdottomasti monikulttuuriset taidot.

Konsulttipalvelu:
Potilaan hyvä hoito perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Hänellä on oikeus hyvään palveluun, sekä siihen liittyvään kohteluun ja tiedon saantiin. Samalla hänellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja vaikuttaa hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.
Autan Sote-alan organisaatioita kehittämään uusia toimintamalleja, jotta palvelu tavoittaisi entistä paremmin toisesta kulttuurista tulevia asiakkaita. Tarjoan uusia näkökulmia ja menetelmiä monikulttuurisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

MONIKULTTUURISTEN TYÖYMPÄRISTÖJEN JOHTAMINEN

Monikulttuurinen osaaminen organisaatioiden johtajille ja sote-alan esimiehille
Uploaded image

MONIKULTTUURISTEN TYÖYMPÄRISTÖJEN JOHTAMINEN

Yhteiskunnan monikulttuuristuminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot
Lue lisää
Yhteiskunnan monikulttuuristuminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ottamaan maahanmuuttajat tietoisesti huomioon palvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa.

Julkaistuja mielipidekirjoituksiani

Ajatuksiani monikulttuurisuudesta

SUOMEN KIELEN TAITO ON MAAHANMUUTTAJAN AVAIN TASA-ARVOISEEN ASEMAAN 16.4.2020

lue koko artikkeli

Kansalaiset auttavat maahanmuuttajan kotoutumisessa 6.12.2018

lue koko artikkeli

Turvapaikka kaikille? 25.9.15

lue koko artikkeli

Tapanilan joukkoraiskauksen tuomiosta 23.6.15

lue koko artikkeli